Gemeentevergadering 22 mei

Op zondag 22 mei houden we na de eucharistieviering een gemeentevergadering. Agendapunten vanuit het bestuur zijn:

  1. Vacatures.
  2. Jaarformulier 2021 / begroting 2023.
  3. Verslag kascontrolecommissie.
  4. Verslag synode.
  5. Werkbezoek Aartsbisschop najaar 2022.

Overige agendapunten kunnen worden aangemeld bij de secretaris van het kerkbestuur.