Zondagen in de Paastijd

Verrezen Christus door Anna van Grevenhof

Christus is verrezen! De tijd tussen Pasen en Pinksteren staat in het teken van het feest van de wederopstanding van Christus, en wordt afgesloten met de uitstorting van de Heilige Geest. De hele zeven weken is de liturgische kleur dan ook wit. In onze vieringen lezen we delen uit de Handelingen van de Apolstelen, de eerste brief van Petrus, en passages uit het Evangelie volgens Johannes, over hoe Jezus sprak met zijn leerlingen na zijn verrijzenis (op de tweede en derde zondag), en, vanaf de vierde zondag, over wat hij hen voor zijn lijden en sterven vertelde – over God als de goede herder, het huis van de Vader, en hoe Jezus naar de Vader zal terugkeren. Op de veertigste dag van Pasen vieren we Hemelvaart, op de vijftigste Pinksteren.

Tussen de vieringen door verwelkomen we op woensdag 3 mei mgr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem, voor een lezing over spiritualiteit in de oud-katholieke kerk, en houden we op zondag 14 mei een gemeentevergadering, aansluitend aan de eucharistieviering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *