Avondgebed / Evening prayer

Op de woensdagen in de veertigdagentijd houden we aan het eind van de middag (17:00-17:30) een avondgebed. Zo proberen we de tijd van bezinning concrete vorm te geven. De avondgebeden zijn afwisselend in het Nederlands en het Engels, en volgen de liturgie van de vespers. In de lezingen reizen we mee met Mozes, van zijn geboorte tot de uittocht met Pasen, waarvan het verhaal in de Paasnacht gelezen wordt.

On the Wednesdays during Lent we hold an evening prayer at the end of the afternoon (17:00-17:30). By doing so, we try to give concrete form to this time of reflection. The evening prayers are alternatingly held in English and Dutch. In the readings we travel with Moses, from his birth to the exodus at Passover, the story of which is read during the Easter vigil. The last Wednesday, in the Holy Week, we read the Passion gospel.

Woensdag 21 februari 17:00-17:30 Eerste avondgebed, Exodus 1:8-2:10

Wednesday February 28, 17:00-17:30 Second evening prayer, Exodus 3:1-20

Woensdag 6 maart 17:00-17:30 Derde avondgebed, Exodus 5

Wednesday March 13, 17:00-17:30 Fourth evening prayer, Exodus 7:14-25

Woensdag 20 maart 17:00-17:30 Vijfde avondgebed, Exodus 11:1-8 en 12:21-28

Wednesday March 13, 17:00-17:30 Evening prayer of the Passion, John 18 and 19

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *