Heropening kerk zondag 30 januari

Interieur van de oud-katholieke schuilkerk Delft

In navolging van de versoepelingen van de  coronamaatregelen door de overheid en het recente advies dat de Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft uitgebracht, kunnen er, onder voorwaarden, weer vierengen gehouden worden in onze kerk. De eerste viering is op zondag 30 januari (hoogfeest van de Opdracht van de Heer in de Tempel).

NB: Vanwege de verbouwing in het ‘functionele’ (keuken, toilet) deel van de kerk, zijn er de eerste paar weken minder faciliteiten. De kerkzaal is wel gewoon toegangkelijk en bruikbaar.

De bijzondere bepalingen rondom corona zijn: 

  1. We vragen alle gelovigen de basisregels (opnieuw) in acht te nemen. De basisregels zijn: blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen, was je handen, schud geen handen, en zorg voor voldoende frisse lucht.
    Het coronatoegangsbewijs (CTB) is niet van toepassing is op kerkdiensten.
  2. De anderhalvemetermaatregel blijft van toepassing. Aangezien we in de Nicolaaszaal niet op een veilige manier de 1.5 m kunnen handhaven, vervalt het koffiedrinken voorlopig na afloop van de viering. Kerkgangers hebben een vaste zitplaats (aangegeven door de kussentjes) en verplaatsen zich zo min mogelijk. Huishoudens kunnen bij elkaar zitten.
  3. De mondkapjesplicht geldt voor alle verplaatsingen: bij binnenkomst in en vertrek uit het kerkgebouw en bij verplaatsingen binnen het gebouw vragen we kerkgangers een mondkapje te dragen. Dit is niet alleen van toepassing voor de dienst maar ook van toepassing bij alle kerkelijke bijeenkomsten. Vooraf aanmelden is niet nodig. We willen kerkgangers wel registreren.
  4. Van groot belang blijft een goede ventilatie. De koster zal hiervoor zorgdragen door de deuren naar de sacristie open te zetten. Hierdoor kan het koud zijn in de kerk. We raden daarom aan een jas mee te nemen.
  5. Het aantal samen te zingen liederen tijdens een kerkdienst is beperkt. Hierover wordt u bij de afkondigingen en in het liturgieblaadje geïnformeerd.