’t Baghijnekoor

Ons kerkkoor repeteert wekelijks en werkt ruwweg eenmaal per maand mee aan de viering. Op de andere zondagen zingen enkele zangers uit het koor de koorpartijen.

Petra Weijers leidt het koor. Hier stelt zij zich voor.

Petra schrijft verder: “Alle stemgroepen zijn welkom (sopraan, alt, tenor of bas). U hoeft geen zangervaring te hebben om lid te worden van dit koor. Er wordt wekelijks gerepeteerd op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Het is de bedoeling dat het koor maandelijks medewerking gaat verlenen aan de vieringen op het Bagijnhof, waarvoor geestelijk Nederlands repertoire ingestudeerd zal worden. Tevens worden de vieringen opgeluisterd met meerstemmige koorwerken.”

De repetities worden dus geleid door Petra Weijers, zangpedagoge. Als lid van dit koor bent u dan ook verzekerd van veel aandacht voor zang- en stemvorming zodat u veel leert over een goed en ontspannen stemgebruik. Uiteraard staat het plezier in het samen zingen en instuderen van een breed en veelzijdig repertoire centraal. Lid zijn van dit koor kost u niets, maar levert u vast veel zangplezier op! Wel wordt een bijdrage in de ‘koffie-/theepot’ gevraagd. De repetities zijn op dinsdag, Bagijnhof 21 te Delft, 20.00 uur.