Diaconaat

Diaconaat, de opdracht om te delen, is een van de kerntaken van de kerk. Als kleine parochie doen wij dat effectiever in groter verband. Daarom werken we samen met andere kerken in Delft in het Interkerkelijk Sociaal Fonds, dragen we bij aan de Missie St. Paulus van de landelijke kerk, en is er een jaarlijkse collecte voor een diaconaal doel in Delft gekoppeld aan de Driekoningenzegen.