Het tabernakel

Twee foto’s van het tabernakel in onze kerk. Op de deur afbeeldingen van het Lam met de zeven zegels en de Emmaüsgangers aan tafel met de verrezen Heer die het brood deelt.