Kerkelijk erfgoed tentoongesteld

Eeuwenoud kerkelijk erfgoed tentoongesteld

Gab Lansbergen, secretaris SKED

De kerken van Delft beheren een eeuwenlange erfenis, niet alleen in geestelijke zin, ook materieel. Liturgische kleding, vaatwerk, schilderijen, bijbels werden aangeschaft ten dienste van de eredienst en de catechese. Op feestdagen komt het zilverwerk op het altaar en op de avondmaalstafel. Met Pasen staan de mooiste en de grootste kandelaars te pronken. Dat dit erfgoed soms, vaak, ook een grote kunstzinnige waarde vertegenwoordigt is ondergeschikt aan het functioneren van de voorwerpen in de geloofsuitoefening. Een monstrans beheer je niet om ermee te pronken, een monstrans is rijk gedecoreerd uit eerbied voor Jezus Christus die als brood zichzelf heeft gebroken voor de mensheid. In deze eeuwenlange traditie is in Delft in het afgelopen jaar tweemaal een landelijke noviteit doorgebroken. Zonder dat er aan de eerste oorspronkelijke betekenis van het erfgoed wordt gemorreld, zijn bij twee initiatieven kerkelijk liturgische voorwerpen nu ook uit de kast en de kluis gehaald buiten de eredienst.

Tentoonstellingsruimte Maria van Jessekerk

Op initiatief van de Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft (SKED) werd in 2012 in de Maria van Jessekerk een tentoonstellingsruimte gebouwd in een voormalige biechtstoel die uitgebreid kon worden met een achterliggende opslagruimte. Het resultaat is van museale status: de ruimte is voorzien van dubbel gelaagd onbreekbaar glas met folie en beveiligd met camera’s en bewegingssensoren. Op 30 november 2012 opende burgemeester Bas Verkerk feestelijk de tentoonstellingsruimte met een eerste expositie van erfgoed uit Delftse kerken, zowel uit de reformatorische als de rooms-katholieke en de oud-katholieke traditie. De expositie zet de verschillende kerkelijke tradities broederlijk naast elkaar. Deze tradities worden zichtbaar in de kunstig bewerkte gouden kelk voor de eucharistieviering, als ook in de sober uitgevoerde zilveren beker voor het avondmaal. Pater Dries van de Akker s.j. sprak tijdens de openingsceremonie van ‘gestolde geloofservaring’. Dat de verschillende tradities elkaar in deze expositie ontmoeten, geeft blijk van het respect en de waardering die de kerken in deze tijd voor elkaar opbrengen. Dominee Taco Smit prees dit initiatief als een teken dat de verborgen schatten en de geschiedenis van de kerken uit kast en kluis worden gehaald om ze terug te geven aan de stad en haar bewoners: ‘Deze kunstschatten, verstaan in hun symbolische betekenis, kunnen ons voeren tot de evangelische parel die als enige van waarde is.’

De ruimte in de Maria van Jessekerk is permanent. De expositie zal ieder jaar gewisseld worden. Daarbij zal er steeds naar gestreefd worden erfgoed uit alle tradities tentoon te stellen. Het is duidelijk dat de Oud-Katholieke Kerk in het aanleveren van voorwerpen een dankbare en onmisbare rol speelt.

De tentoonstelling in de Maria van Jessekerk is te bezichtigen op donderdag en zaterdag.            

N.B. De SKED heeft als doelstelling: het Delfts kerkelijk erfgoed inventariseren, op aangepaste wijze conserveren, zo nodig restaureren en tentoonstellen. U kunt zich als donateur en belangstellende aanmelden op sked@online.nl of 015 – 214 4366.